Проекти

Понастоящем „МИО Консулт“ ЕООД

Извършва консултантски услуги за свои бизнес партньори целящи да навлязат трайно на Украинския пазар. Услугите се изразяват в:

9

Подготовка на документация за участие в търгови процедури и обществени поръчки;

9

Представителство на цялостно консултантско съдействие на Компанията при изпълнение на работите по търгови процедури и обществени поръчки;

9

Анализ на сектор ВиК в Украйна;

9

Анализ на предоставяни финансирания от международни институции;

9

Изготвяне на анализ на силите, слабостите, възможностите и заплахите (SWOT анализ), по отношение на дейността на Компанията и сектора като цяло.

Мио Консулт