За нас

Ние сме

Професионален екип от консултанти в управлението и бизнес планирането.

МИО Консулт“ ЕООД е малка семейна фирма, създадена в духа на международното бизнес сътрудничество за да подпомогне успешното навлизане на чуждестранни фирми на български пазар и на български фирми на международните пазари. Ние вярваме, че светът се развива благодарения на споделения международен опит и сътрудничество.  
Мио Консулт

Свържи се с нас

За нас всяко бизнес партньорство е безценно и трайно, а успехът на нашите партньори е и успех и за нас.

Нашият Екип

Готови ли сте да работим заедно?

Моника Моралийска-Иванова

Моника Моралийска-Иванова

Основател и Собственик 
Д-р Моника Моралийска е главен асистент в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на Университета за национално и световно стопанство. Преподава по дисциплини, свързани с политиките и икономиката на ЕС, европейската интеграция и институциите на ЕС, както и такива в областта на международните икономически отношения и външнотърговската политика на ЕС. Работила е в Комисията за регулиране на съобщенията, в Министерство на икономиката, както и в консултантска фирма за разработване на международни проекти. Научните й интереси и публикации са в областта на международната търговия, европейската икономическа интеграция и икономиката на ЕС, в регионалното икономическо сътрудничество на балканските страни, а през последните години проучва и въпроси, свързани със социалното измерение на ЕС, проблемите на бедността и неравенството в Съюза и България, както и със социалните ефекти от навлизането на новите технологии и дигитализацията на икономиката и обществото.
Иван Иванов

Иван Иванов

Управител 
Иван Иванов завършва Френската гимназия в София и Химико-технологичния и металургичен университет. Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC), Тулуза. Магистър по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление в София и от Американския университет в Благоевград. Във отрасъл водоснабдяване и канализация е от 1999 г. като започва своята кариера като стажант във френската компания Lyonaisse des eaux по проекти, свързани с управление на процеси и активи във водоснабдяването на Париж. До 2012 г. е част от екипа на „Софийска вода” АД, като минава през позициите Директор на дирекция, Главен секретар и Прокурист на дружеството. Печели признанието на основния акционер като ключов участник в процеса на предоговаряне не Договора за концесия на софийската ВиК система. В продължение на 8 години е Председател на българска асоциация по водите. През тях е и член е на УС на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU) и Изпълнителен директор на Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ – ИКПИ Ръководи и участва като експерт в успешни приключили проекти между които: Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово Интегриран проект за водния цикъл на град Враца „Насърчаване на развитието на съвременните технологии за изграждане и рехабилитация на подземната инфраструктура“ Като Председател на УС на „Български ВиК холдинг“ ЕАД през първата година на съществуването му, е в основата на изграждането на жизнеспособна и устойчива организация.