Услуги

Нашите услуги

Как можем да ви помогнем?

Консултантска дейност и консултантски услуги в областта на водоснабдяването, канализацията, водните ресурси и екологията.

Бизнес планиране

Изработване на Бизнес планове и Бизнес програми, свързани с намаляване загубите на вода и енергийна ефективност.

Участие в проекти

Изготвяне и участие в проекти с гарантиран резултат, управление на водоснабдителната и канализационна мрежа .

Контрол на проекти

Управление на проекти, включени по правилата на Международната федерация на инженерите-консултанти – FIDIC.

ВиК Мрежи

Съдействие на инвеститори при оформяне и подаване на документите за строителство и изпълнение на външни и вътрешни ВиК мрежи.

Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица при навлизане и разработване на пазара.

Анализ на пазара

Професионално изготвяне на анализ на средата и пълен анализ на пазара и вашата бизнес ниша.

Маркетингов план

Разработване на маркетинг план за управление, оперативен и финансов план и регистрация на фирми.

Търгови процедури

Подготовка на документация за участие в търгови процедури и обществени поръчки на фирми.

Консултации

Цялостно консултантско съдействие при изпълнение на търъжни процедури и обществени поръчки.